BusinessUp!

Başarı Hikayelerini Hemen
Eticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimlerinin Başlamasına Son X Gün! Hemen İncele!

Hangi ajans(lar) ile çalışılmaz?

Hangi ajans(lar) ile çalışılmaz?

Reklam stratejileri ve revizeleri şeffaf olmayan, reklam giderlerini saklayan, temastan kaçınan, rapor sunmayan, hedef koymayan, plan yapmayan, ürüne dokunmayan, operasyondan anlamayan, z kuşağını tanımayan, teknik bilgisi olmayan, algı yönetimi yapan, e-ihracatı bildiğini sanan ama İngilizce konuşamayan ajanslarla ça-lı-şıl-maz.